• turkish

Likit Limit Penetrometresi

ÜRÜN KODU
YKM-S364
STANDARTLAR
BS 1377:2; NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-6, 17892-12; TS 1900-1 EN 12697-24 Annex B, EN 17892-12, EN 17892-6
GENEL ÖZELLİKLER

Zeminin kıvam limitlerden Likit (akışkan) Limit in bulunması amacıyla kullanılır. Değişen oranlarda Kil ve silt içeren kohezyonlu zeminlerin, akıcı kıvama geldiği su içeriğinin bulunması için ve ayrıca drenajsız kayma dayanımının belirlenmesinde kullanılır. Cihazın elle çalıştırılan ve yarı otomatik modelleri mevcuttur.

Belli ağırlıktaki konik ucun 5 saniye süreyle penetrasyon kabı içine doldurulmuş zemine batma miktarını ölçerek, farklı su içerikleri için su içeriği-batma miktarı ilişkisinden likit limit belirlenir.

Likit limit; zeminin plâstik durumdan akıcı duruma geçtiği andaki su muhtevası.

Plâstik limit;  zeminin, plâstik özelliğini yitirerek yarı katı hale dönüştüğü andaki su muhtevası.

Plâstisite indisi; bir zeminin likit limiti ile plâstik limiti arasındaki sayısal fark.

Cihazda batma ölçümleri dijital uzama ölçer (lineer cetvel) ile %0.1 hassasiyetle yapılmaktadır.

Yarı-Otomatik Likit Limit Penetrometresi, kaba-ince mesafe ayarlama vidalı dökme demir taban plakası üzerinde, 0.01 hassasiyette dijital bir penetrasyon ölçüm göstergesi ve otomatik penetrasyon zamanlama ünitesinden oluşmaktadır.

Yarı otomatik model, standart 5 saniyelik serbest düşüş süresine ve özel deneyler için 99 saniyeye kadar ayarlanabilen dijital otomatik penetrasyon zamanlama ünitesine sahiptir. Zamanlama ünitesi çalışma süresi ayarlandıktan sonra,  cihaz çalıştırıldığında,  belirlenen süre boyunca zamanlayıcı penetrasyon konisinin numuneye serbest olarak batmasına izin vermekte ve bu süre sonunda otomatik olarak batma konisini kilitlemektedir.

Cihazla birlikte, otomatik penetrasyon zamanlama ünitesi, 30° açılı penetrasyon konisi ve 3 adet alüminyum Ø55 mm x 40 mm numune kabı verilmektedir.

CİHAZ VE APARATLAR
Ürün Kodu Ürün Adı
YKM-S364-1 Penetrometre Cihazı
YKM-S364-2 60 Derece Konik Penetrasyon Ucu
YKM-S364-3 30 Derece Konik Penetrasyon Ucu
YKM-S364-4 50 gr Penetrasyon Ağırlığı
YKM-S364-5 100 gr Penetrasyon Ağırlığı
YKM-S364-6 200 gr Penetrasyon Ağırlığı
YKM-S364-7 Penetrasyon Kabı
TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyut: 220x170x410 mm
Ağırlık: 9 kg
Cetvel Kapasitesi: 150 mm
Çözünürlük: 0,01 mm
Elektrik Bağlantısı: 220V 1pH

YARDIM VE
SORULARINIZ İÇİN


Bize Ulaşın +90 312 394 50 02

REFERANSLAR