• turkish

Agrega-KayaçAgrega-Kayaç

Agregalar (veya mineral agregalar) kum, çakıl, kırma taş, cüruf veya kaya tozu gibi sert, inert malzemelerdir. Uygun şekilde seçilmiş ve derecelendirilmiş agregalar, üstyapıları oluşturmak için çimentolu orta asfalt ile karıştırılır.

Agregalar, bir Asfalt Beton kaplamanın temel yük destekleyici bileşenleridir.Karışımın ağırlıkça %90 ila %95'ini ve hacimce %75 ila %85'ini toplarlar.

Sınıflandırmalar

Agrega kategorileri arasında çakıl, kum, geri dönüştürülmüş beton, cüruf, üst toprak, balast, Tip 1 MOT ve jeosentetik agregalar (inşaat mühendisliği projelerinde yaygın olarak araziyi stabilize etmek için kullanılan sentetik ürünler) bulunur.

Asfalt Beton kaplama agregaları, kaynak veya hazırlama yöntemine göre sınıflandırılır.

İşlenmemiş Agregalar

Hem çakıl hem de kumdan oluşan doğal agregalardır. Asfalt Betonu serme amaçlı kullanılmadan önce genellikle uygun boyutta elenir ve kirden arındırmak için yıkanır.

İşlenmiş Agregalar

Doğal çukur veya set agregası, Asfalt Betonu kaplamalara uygun hale getirmek için ezildiğinde ve elendiğinde, işlenmiş agrega olarak kabul edilir. Ezme, tipik olarak, yuvarlak parçacıkları daha açısal hale getirerek parçacık şeklini iyileştirir. Ezme ayrıca boyut dağılımını ve aralığını iyileştirir.

Ezilmiş taş da işlenmiş bir agregadır. Ana kaya parçalarının ve büyük taşların tüm parçacık yüzlerinin kırılması için ezilmesiyle oluşur. Parçacık boyutundaki değişiklik, eleme ile sağlanır. Çok az eleme yapılan veya hiç eleme yapılmayan agregalar, kırıcı çalıştırma olarak bilinir. Bu agregalar genellikle elenmiş agregalardan daha ekonomiktir ve birçok durumda Asfalt Betonu kaplamalarda kullanılabilir. Kırma kireçtaşının işlenmesinde oluşan kaya tozu diğer kırılmış agregadan ayrılarak Asfalt Betonu kaplamalarda kırma kum veya mineral dolgu olarak kullanılabilir.

Sentetik Agregalar

Ana malzemenin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerini değiştirerek üretilen agregalara sentetik veya yapay agregalar denir. Bazıları özellikle agrega olarak kullanılmak üzere üretilir ve işlenir; diğerleri ise üretimin ve son bir yakma işleminin yan ürünleridir. Yüksek fırın cürufu, sentetik bir agrega örneğidir.

Agregaların Kullanım Alanları

Asfalt yapımı, dolgu ve drenaj çalışmaları, beton üretimi, geçici yollar ve servis yollarının yapımı, sosyal park alanları ile çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda agregalardan faydalanılmaktadır.

Agregalarda Aranması Gereken Özellikler

Asfalt Beton kaplamada kullanılacak agrega malzemesinin seçimi, malzemenin mevcudiyetine, maliyetine ve kalitesine ve ayrıca amaçlanan inşaat tipine bağlıdır. Agrega malzemesinin asfalt yapımında kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki özellikler açısından değerlendirin;

Bir agreganın maksimum boyutu, malzemenin yüzde 100'ünün geçeceği en küçük elektir. Asfalt Betonunun nasıl kullanılacağı sadece maksimum agrega boyutunu değil, aynı zamanda istenen gradasyonu da belirler.

Yabancı veya zararlı maddeler, bazı malzemeleri kaplama karışımları için uygunsuz hale getirir. Tokluk veya dayanıklılık, agreganın karıştırma, yerleştirme ve sıkıştırma sırasında veya yük altında ezilmeye veya parçalanmaya direnme yeteneğidir. Hava koşullarına karşı direncin belirlenmesi doğal unsurların neden olduğu bozulmaya direnme yeteneğidir.

 

Agrega parçacıklarının şekilleri, asfalt karışımının genel mukavemetini ve işlenebilirliğini ve ayrıca sıkıştırma sırasında elde edilen yoğunluğu etkiler. Sıkıştırıldığında, kırma taş gibi düzensiz parçacıklar birbirine "kilitlenme" ve yer değiştirmeye direnme eğilimindedir. İşlenebilirlik ve kaplama mukavemeti yüzey dokusundan etkilenir. Pürüzlü, zımparalanmış bir doku, pürüzsüz bir dokudan daha yüksek bir mukavemet sağlar. Düz yüzeyli agregaların asfalt filmi ile kaplanması kolay olsa da, genellikle pürüzlü yüzeyler kadar iyi değildir. Asfaltın pürüzsüz yüzeyi “tutması” daha zordur.

Bir agreganın gözenekliliği, agreganın asfaltı emmesine ve parçacık ile asfalt arasında bir bağ oluşturmasına izin verir. Bir dereceye kadar gözeneklilik arzu edilir, ancak yüksek düzeyde emici olan agregalar genellikle kullanılmaz.

Asfalt filmi, suyun etkisiyle agregadan ayrıldığında buna soyulma / sıyrılma denir. Çok fazla tozla kaplanmış agregalar da zayıf yapışmaya neden olabilir ve bu da soyulmayla sonuçlanır.

Agrega test cihazları ve Kayaç Test Cihazları ile kalite kontrol testleri yapılabilir. Agrega Test Cihazlarını ve Kayaç Test Cihazlarını ilgili kategoriden inceleyebilirsiniz.

 

YARDIM VE
SORULARINIZ İÇİN


Bize Ulaşın +90 312 394 50 02

REFERANSLAR