• turkish

ZeminZemin

Zemin testleri, bina ve yol yapımını gibi her türden inşaat projesinin çok önemli bir parçasıdır. Esasen, zeminin yükü taşıyabileceğinden emin olmadan hiçbir inşaat projesi ilerleyemez. Bu nedenle, inşaat için zemin araştırma testlerinin amacı, zeminin yapılacak inşaat tipine uygunluğunu ya da yapılması gereken proje için zemin iyileştirme çalışmalarını belirlemektir.

Zemin üzerinde yapılan testlerin türü, zeminin fiziksel ve mühendislik özelliklerini belirlenmesini sağlayarak inşaat projelerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Toprağın nem içeriği, mineral varlığı, yoğunluğu, geçirgenliği ve taşıma kapasitesinin bilinmesi, gibi veriler temeller ve toprak işleri için çalışma konuları hakkında bilgi verir.

İnşaat Uygulamaları Zemin Testleri
Sahada dolgu kontrolünde zemin sıkışma ölçümü sıklıkla kullanılan bir kalite kontrol testidir. Bu testler temel olarak Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Yüzdesinin Belirlenmesi, Nükleer Cihaz ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Belirlenmesi, Elektriksel Ölçüm Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Belirlenmesi, Karot Kesme Yönetimi ile Kuru Sıkışma Yüzdesinin Belirlenmesi olarak dört metota ayrılabilir. Dört farklı test metodu ile zeminin kuru birim hacim ağırlığı ve su içeriği belirlenerek sıkışma yüzdesi hesaplanır hesaplanan bu yüzde ile proje gerekliliklerini karşılayıp karşılaşamadığının kontrolü yapılır. Dolgu kontrolünde taşıma gücü hesabı oldukça önemlidir. Yapılan imalatın istenen taşıma statik ve dinamik taşıma kapasitesine uygunluğunun kontrolü için sıklıkla, Statik Plaka Yükleme Deneyi ve Dinamik Plaka Yükleme Deneyi ( Light Weight Deflectometer) sıklıkla kullanılmaktadır.

İnşaat Projeleri için Laboratuvar zemin testleri, Zemin Sınıflandırılması, Dane boyu Dağılımı, Nem İçeriğinin Belirlenmesi, Özgül Ağırlık, Likit Limit ve Plastik Limit ( Atterberg Limitleri) Üç Eksenli Basınç Dayanımı ve Tek Eksenli Basınç Dayanımı, Kesme Kutusu (Direkt Kesme) Taşıma Oranının belirlenmesi gibi bir çok testi içerir.

Yüksel Kaya Makina, Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun jeoteknik test yöntemlerini gerçekleştirmeniz için eksiksiz bir zemin test cihazları ve ekipmanları koleksiyonu sunar. Jeoteknik testler, kaplamaların, dolguların ve diğer yapıların mukavemetini ve stabilitesini etkileyen zemin mekaniğinin özellikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Zeminlerin laboratuvar ve saha malzemeleri testi, inşaat mühendisliği tasarımının önemli bir parçasıdır.

 

YARDIM VE
SORULARINIZ İÇİN


Bize Ulaşın +90 312 394 50 02

REFERANSLAR